Bohoslužby ze Svaté Hory v online vysílání

Milena Davídková 30.března 2020

Dění na Svaté Hoře je nyní převážně soustředěno do online prostoru  www.svata-hora.cz 

Bohoslužby se nyní konají v pravidelných časech a jsou přenášeny prostřednictvím internetové televize, kde je můžete on-line sledovat. Sledování lze spustit z webových stránek Svaté Hory nebo prostřednictvím mobilních telefonů z nové aplikace, která je ke stažení zdarma.

Bohoslužby se konají:
Pondělí až sobota vždy v 7:00 h, 9:00 h, 17:00 h  a v neděli v 7:30 h, 9:00 h, 11:00 h, 15:30 h

Dále můžete on-line sledovat toto dění z baziliky:
Pondělí až sobota vždy v 15:00 h se modlíme Korunku k Božímu milosrdenství.
Každý pátek v 16:30 h a v neděli v 15:00 h Křížovou cestu.
V neděli po odpolední mši svaté se modlíme nešpory.

V celé historii Svaté Hory se lidé utíkali k Panně Marii se svými prosbami, zvláště pak v dobách zlých (války, nepokoje, morová epidemie).

I my se budeme k Panně Marii společně obracet s prosbami, které budeme přednášet denně po mši svaté v 9:00 h.

Prosbu lze zaslat prostřednictvím internetových stránek
https://svata-hora.cz/farnost/bohosluzby/ nebo mailem na basilica@svata-hora.cz 

99237