Bonifatiusfest 2018 Fulda

Milena Davídková 4.června 2018

Na pozvání biskupa diecéze Fulda Heinze Josefa Algermissena se v neděli 3. června 2018 účastnil litoměřický generální vikář Martin Davídek tradiční pontifikální mše svaté. Pro naši spřátelenou diecézi je svatý Bonifác nejen patronem, ale také apoštolem, který germánským kmenům zvěstoval křesťanství. Pouti se tak účastnilo na osm tisíc věřících, kteří do Fuldy zamířili nejen z okolí, ale z celého Německa i dalších evropských zemí. Mezi vzácnými hosty nebyl jen limburský biskup Georg Bätzing, ale též biskup Cornelis F. M. van den Hout z nizozemského Groningen-Leeuwarden a emeritní biskup z rumunského Temešváru Martin Roos.
Fuldská pouť je pro Martina Davídka také příležitostí k setkání s litoměřickými rodáky, mezi které letos přišel i bývalý primátor Fuldy Wolfgang Hamberger, který se velmi zasloužil o navázání přátelských a partnerských vztahů s městem Litoměřice. 
J. Heinzl

3. června 2018, Fulda, Německo

Foto: Jan Heinzl

Foto: Alois Hofmann