Bořislav uctila památku kněze, který se stal obětí komunistického režimu

Jana Michálková 12.ledna 2010

Bořislav uctila památku kněze, který se stal obětí komunistického režimu Obec Bořislav společně s Římskokatolickou farností Bořislav připravila na sobotu 9. ledna odpoledne slavnostní bohoslužbu při příležitosti 50. výročí úmrtí kněze, spisovatele a vlastence P.Franze Sitteho. Slavnost se konala v kostele svaté Kateřiny v Bořislavi.

Celou slavnost krátce uvedl starosta obce Bořislav Aleš Navara. Poté následovala vzpomínka na poslední dny a hodiny bořislavského faráře. Tragické události předcházelo povolení k výjezdu do tehdejší Německé spolkové republiky, kde měl P. Franz Sitte sestru. K cestě došlo 5. ledna 1960. Při prohlídce na hranici v Chebu u něho byly nalezeny dva exempláře jeho vlastního rukopisu Na slunné straně Milešovky. P. Franz Sitte byl kvůli tomu okamžitě převezen do vazební věznice v Litoměřicích a obviněn ze špionáže. O tři dny později byl údajně nalezen na lůžku s podřezanýma sepjatýma rukama. Přestože byl čin kvalifikován jako sebevražda, je odborně doloženo, že způsob podřezání byl takový, že je nemožné, aby si takové poranění způsobil kněz sám. Navíc se v devadesátých letech zjistilo, že úředně byla jako příčina smrti uvedeno prasknutí žaludečního vředu, což je naprostá smyšlenka. S největší pravděpodobností se tedy P. Franz Sitte stal jednou z mnoha obětí komunistického režimu. Bohužel, podobně jako mnoho dalších ani tento zločin bývalého režimu nebyl nikdy objasněn ani potrestán.

Hlavní částí vzpomínkového obřadu byla slavnostní bohoslužba, kterou provedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ten bohoslužbu pojal nejen jako vzpomínku na faráře, který v Bořislavi působil nepřetržitě od roku 1922 do roku 1960 a přes svůj německý původ a velmi špatnou češtinu byl mezi farníky velmi oblíbený. Biskup projevil přání, aby účastníci setkání zároveň vzpomenuli všech, kdo přišli o život díky lidem, kteří páchají zlo a zamysleli se zároveň sami nad sebou.