Boží eucharistické tělo uctili také poutníci z Německa

Jana Michálková 5.června 2015

Boží eucharistické tělo uctili také poutníci z NěmeckaSlavnost Těla a krve Páně se konala včera, ve čtvrtek 4. června 2015, v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích za účasti poutníků a významných hostů z německé Fuldy. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Jan Baxant. Koncelebrovali probošt svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík O.Cr. spolu s kanovníky Józefem Szeligou a Martinem Davídkem.

 

Biskup v homilii připomněl, že Boží slovo nás o svátku Božího těla vede do večeřadla, místa konání Poslední večeře Páně, kde se obětující se Ježíš zcela odevzdává nejbližšímu okruhu svých pomocníků a pokračovatelů - apoštolů. „Co se ve večeřadle odehrálo? Výlučnost oběti. Ježíš vydává celé své tělo až do poslední kapky krve, zdůraznil.

V následující části kázání se zamýšlel nad tím, jaký význam má svátek Božího těla v současné době. „Můžeme si představit, že celý svět je jedno velké večeřadlo a toto večeřadlo světa je otevřené každému člověku. Apoštolové, kteří z večeřadla vyšli, naplňovali Kristův odkaz: Jděte do celého světa, hlásejte evangelium a získávejte moje učedníky. ... Kázali evangelium - to, že se Ježíš zcela odevzdal dobru člověka. Předkládali lidem velkorysou nabídku a získávali mu učedníky. Ne násilím, ne přemlouváním, poukázal biskup. „My se nyní pohybujeme v tomto světě, ve velkém večeřadle, kde mají místo všichni lidé, protože Kristus se obětoval za všechny. Každému člověku je ochoten nabídnout tyto drahocenné dary - svoje tělo a svou krev, dodal.

Eucharistické procesí s adorací Nejsvětější svátosti poté vyšlo z katedrály a procházelo areálem Dómského náměstí. Po návratu do katedrály slavnost vyvrcholila eucharistickým požehnáním a zpěvem Te Deum.

 

2015-06-05

Procesí vycházející z nádvoří biskupské rezidence. Foto: Jana Michálková