Boží hod velikonoční v litoměřické katedrále

Milena Davídková 4.dubna 2021

V neděli 4. dubna 2021 na Hod Boží velikonoční slavil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu s věřícími Kristovo zmrtvýchvstání. Mše svatá, při níž biskup udělil apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky, se konala v katedrále sv. Štěpána. Při homilii vzpomněl tři biblické postavy, které se u Ježíšova hrobu jako první dozvěděly o jeho vítězství nad smrtí: sv. Marii Magdalskou, sv. Jana a sv. Šimona Petra. Nedělí Zmrtvýchvstání Páně začíná velikonoční oktáv. Oslava Velikonoc trvá padesát dní a vrcholí slavností Seslání Ducha svatého (Letnice), které jsou letos 23. května.

Neděle 4. dubna 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus