Boží tělo v Duchcově

Dominik Faustus 7.června 2021

Ve čtvrtek 3. června 2021 se v Duchcově, tak jako i po celém světě, konala slavnost Těla a krve Páně, lidově Boží tělo. Slavnost, které předsedal duchovní správce duchcovské farnosti R.D. Michael-Philipp Irmer začala v kapli sv. Barbory, kde se pravidelně konají bohoslužby. Oba asistující jáhnové Christopher Cantzen, který by měl být v sobotu 3. července 2021 v Litoměřicích vysvěcen na kněze a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu s malou skupinkou účastníků bohoslužby šli pak eucharistickým průvodem až ke zdevastovanému kostelu Zvěstování Panny Marie v centru Duchcova, kde byla slavnost zakončena. Nízký počet účastníků bohoslužby i smutný stav sakrálních objektů, přestože odráží severočeskou realitu i čas doznívající pandemie, není výrazem beznaděje, ale naopak ukazuje víru i naději křesťanů uprostřed nichž, i v této v průběhu dějin zraněné krajině, je v eucharistii přítomen živý Kristus, Pán a Spasitel.

Čtvrtek 3. června 2021, Duchcov

Foto: archiv farnosti