Bůh miluje štědré dárce

Milena Davídková 4.února 2021

V pátek 29. ledna 2021 byl doručen na recepci Biskupství litoměřického balík od jednoho dárce, ve kterém se ukrývaly respirátory FFP určené pro diecézní kněze. Právě tento druh ochrany je u exponovaných osob velkým pomocníkem v boji proti zákeřnému viru Covid-19.

Kněží si tyto ochranné pomůcky mohou vyzvednout na recepci biskupské kurie.

Poděkování patří všem laskavým dárcům, kteří v této nelehké době myslí také na kněze.

Bůh miluje štědré dárce a odplatí jim podle svého milosrdenství. 

130893 130891 130890Foto: Martin Davídek