Bývalí studenti Teologického konviktu v Litoměřicích se sešli v katedrále sv. Štěpána

Marie Koscelníková 7.září 2010

Bývalí studenti Teologického konviktu v Litoměřicích se sešli v katedrále sv. ŠtěpánaV litoměřické katedrále sv. Štěpána se 6. září 2010 sešli bývalí studenti Teologického konviktu v Litoměřicích, kteří zde studovali před patnácti lety v akademickém roce 1995 – 1996.

Před patnácti lety byli studenty a 6. září 1995 se zde zúčastnili bohoslužby k zahájení akademického roku Veni Sancte. Dnes si dvě desítky kněží z tohoto tehdy silného ročníku své studium v Litoměřicích připomnělo při mši svaté v katedrále sv. Štěpána. Hlavním celebrantem byl biskup Jan Baxant. Přítomen byl i bývalý spirituál R.D. ThLic. Václav Slouk. Mše svaté se zúčastnili i někteří bývalí zaměstnanci Teologického konviktu.

Mons. Jan Baxant při bohoslužbě vzpomínal na všechny studenty a nyní kněze, kteří konviktem a dříve seminářem v Litoměřicích prošli a ve svém rozhodnutí a ve své službě vytrvali. Vzpomněl i na ty, kteří budovou litoměřického semináře a konviktu prošli, ale někde se potom zatoulali. „Pán Bůh ale ví, kam se zatoulali a sleduje stále jejich cesty stejně tak pečlivě a bedlivě jako ty naše, řekl biskup Jan Baxant. Nezapomněl ani na zaměstnance a všechny dobrodince, bez kterých by žádná zvláště církevní instituce nemohla fungovat. V závěru připomněl i všechny ty, kteří už nejsou na tomto světě mezi námi, a kteří se za nás všechny určitě přimlouvají.

Po mši svaté přítomní kněží pokračovali ve svém programu v budově bývalého Teologického konviktu, dnes Diecézního domu kardinála Trochty.

 

Teologický konvikt byl při svém založení v roce 1990 chápán jako přechodné zařízení na překlenutí několika málo let, než z církevních gymnázií začnou přicházet kandidáti na studium teologie lépe připravení. Důraz byl položen na doplňování jazykových znalostí a intelektuální vybavenosti. Později byl vytvořen program, který spočíval spíše v biblicko-duchovní formaci (tzv. experiment).
Ve školním roce (2002 - 2003) se začíná s určitým kompromisem mezi oběma koncepcemi. Kromě živých jazyků se vyučují latina i řečtina, ale zároveň je tu snaha uchovat osvědčené základy biblicko-duchovní formace.
Konvikt se tak ze spíše „doučovacího institutu vyvinul v zařízení, které formuje lidsky, duchovně i intelektuálně. Je to jakýsi „noviciát diecézního kněze, kde si student vyjasňuje své duchovní povolání.
Teologický konvikt sídlil v Litoměřicích v budově z r.1858, která byla vždy v majetku litoměřického biskupství. Jejím původním určením byl Institut pro hluchoněmé - především pro německy mluvící děti. Činnost institutu přerušila 2.světová válka a vzhledem k následnému odsunu Němců už nebyla obnovena. V letech 1948 - 1950 zde sídlil seminář pro litoměřickou diecézi. Po uzavření všech československých diecézních seminářů budovu užívalo vojsko. V roce 1953 byl kněžský seminář i s teologickou fakultou vysídlen z Prahy a přesunut do této budovy v Litoměřicích. Zde se až do roku 1990 připravovali kněží pro všechny diecéze v České republice. Teologická fakulta mezitím (1966) dostala samostatnou budovu v Litoměřicích.
Vlastní budova tehdejšího semináře měla kapacitu pro 90 ubytovaných, ale v posledních letech dům obývalo kolem 200 bohoslovců. Díky pomoci německých katolíků (zvl. Ackerman - Gemeinde) byla financována přístavba. Tři roky před skončením komunistické diktatury byla provedena vnější oprava domu. V roce 1990 se kněžský seminář i s fakultou mohl vrátit do Prahy a v Olomouci byl otevřen kněžský seminář i teologická fakulta pro moravské diecéze. Česká biskupská konference se rozhodla v témže roce zřídit v Litoměřicích celorepublikový přípravný institut pro budoucí seminaristy pod názvem Teologický konvikt.
Budova bývalého semináře v Litoměřicích byla i přes vnější rekonstrukci v roce 1987 ve špatném stavu. Vyžadovala generální rekonstrukci, na kterou se však nedostávalo finančních prostředků. Také počet studentů v konviktu klesl na tak malý počet, že budova nebyla dostatečně využívána. Proto Česká biskupská konference rozhodla o přemístění TK do Olomouce. Zde je konvikt umístěn do budovy Arcibiskupského kněžského semináře, který měl dostatečně velké a též nevyužité prostory. Dne 4. září 2002 zde olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu s ostatními českými a moravskými biskupy zahájil první školní rok slavnostní mší sv. Veni Sancte