Časopis Zdislava 1/2020 právě vychází

Milena Davídková 26.února 2020

První letošní číslo časopisu Zdislava je zaměřené na zasvěcené osoby v litoměřické diecézi. Připomeneme si letošní únorové setkání Mons. Jana Baxanta se zasvěcenými osobami v Diecézním domě kardinála Trochty a 154 let od zjevení Panny Marie ve Filipově. Nezapomínáme také na smutné 70. výročí Akce K, která znamenala faktický zánik mužského řeholního života na další čtyři desetiletí, jejíž důsledky pociťuje římskokatolická církev dodnes. Představujeme projekty, které se chystají v rámci oslav 800. výročí narození sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Nechybí ani stálé rubriky a na dvojstránce Charity ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou s příběhy těch, kterým už vybrané peníze pomohly.

redakce diecézního časopisu Zdislava 

98467
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2020 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč
Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava