Časopis Zdislava 1/2021 právě vychází

Milena Davídková 24.února 2021

V těchto dnech se mohou čtenáři těšit na letošní první číslo diecézního časopisu Zdislava, které je zaměřené na zasvěcené osoby a zároveň shrnuje události začátku letošního roku. 

V tomto čísle se v rozhovoru se sestrou Augustinou podíváme do doksanského kláštera, kde budou letos slavit 900 let premonstrátského řádu. Připomeneme si průběh svátku Jana Bosca u teplických salesiánů a také představíme, co chystají dominikáni na oslavu 800 let od úmrtí svatého Dominika. 
Nechybí duchovní slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k svátku Uvedení Páně do chrámu a také jeho "Okružní list všem diecézánům".
Ve fotogalerii i podrobném přehledu z jednotlivých vikariátů najdete informace k pokračující obnově kulturních památek v naší diecézi. Připomeneme si výroční mši svatou ve Filipově a zavítáme na oslavu 20. výročí Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Na dvojstraně věnované Charitě se podíváme na letošní rozpečeťování kasiček Tříkrálové sbírky.  
Na 28 stranách časopisu nechybí ani stálé rubriky, biblický příběh P. Jiřího Voleského, recenze nových knih a mnoho dalšího ze života v naší diecézi.

Přejeme příjemné počtení na stránkách našeho časopisu

redakce diecézního časopisu Zdislava 

132218Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2021 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava

  
132220
Foto: Dominik Faustus