Časopis Zdislava 1/2022 právě vychází

Milena Davídková 24.března 2022

V dnešních dnech putuje za svými čtenáři první letošní číslo diecézního časopisu Zdislava. Na jeho stránkách si připomínáme události od začátku roku až do dnešních dnů.

V článku s fotografiemi se podíváme na setkání litoměřického biskupa se zasvěcenými osobami v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Povzbudivá slova Mons. Jana Baxanta, určená těm, kteří utíkají před válkou na Ukrajině a také těm, kteří jim v těžké situaci na území diecéze pomáhají, najdou čtenáři ve sloupku „Křesťanská naděje neumírá“.
Časopis Zdislava zavítal na tradiční ranní mši svatou ve Filipově, kterou sloužil jako hlavní celebrant apoštolský nuncius, Jeho Excelence Mons. Charles D. Balvo, arcibiskup. Na několika stranách představujeme přehled, jak pokračuje obnova kulturního dědictví v jednotlivých vikariátech naší diecéze. Vracíme se také k lednovému diecéznímu setkání farních koordinátorů synodálního procesu v Litoměřicích.
Na dalších stranách časopisu pak dáváme prostor také našim přispěvatelům v rubrice "Napsali jste" a také v tomto roce se můžeme těšit na pokračování Biblických příběhů od R.D. Jiřího Voleského. Na charitní dvojstraně si připomeneme letošní úspěšnou Tříkrálovou sbírku.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 28 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám krásné jarní dny a příjemné počtení

redakce diecézního časopisu Zdislava 

172397 
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2022 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 40 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava