Časopis Zdislava 1/2023 právě vychází

Milena Davídková 11.dubna 2023

První letošní číslo časopisu Zdislava v dnešních dnech putuje za svými čtenáři. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme události prvního čtvrtletí letošního roku.

Úvodní slovo tentokrát patří litoměřickému biskupovi Mons. Janu Baxantovi. Barevné stránky časopisu se ještě vrací také k lednové pouti ve Filipově. V tabulkovém přehledu najdou čtenáři informace k obnově kulturního dědictví ve všech vikariátech diecéze v uplynulém roce. Na zasvěcené osoby je zaměřena pravidelná rubrika Duchovní slovo a také dvoustrana s rozhovorem k 25. výročí obnovení života sester v doksanském klášteře.

Do chrámu Panny Marie Sněžné v Praze se podíváme ve fotografiích u příležitosti svěcení bratra Bernarda Ondřeje Mléčky, OFM. S archivářem biskupství Mgr. Martinem Barusem se v zajímavém článku vracíme do historie hospodaření s církevním majetkem.

Letošní úspěšnou Tříkrálovou sbírku si připomínáme na charitní dvoustraně. Nezapomínáme ani na pozvánky, knižní nabídku a biblický příběh P. Jiřího Voleského.

To vše a spoustu dalšího, včetně stálých rubrik a zpráv z diecéze najdou čtenáři na 32 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám příjemné počtení na stránkách našeho časopisu

redakce diecézního časopisu Zdislava 

223033Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2023 vyjdou čtyři čísla. 
Cena jednoho čísla je 50 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava