Časopis Zdislava 2-3/2020 právě vychází

Milena Davídková 4.srpna 2020

Po delší odmlce, způsobené celkovou situací v době „koronavirové“, vychází v těchto dnech dvojčíslo diecézního časopisu Zdislava, které podrobně uplynulé období mapuje.

V tomto dvojčísle se ohlédneme za pandemií COVID-19 v naší diecézi. Vrátíme se k Noci kostelů 2020 a k událostem v Jablonném v Podještědí, které se vztahují k poutím a letošním oslavám naší patronky sv. Zdislavy. Vzpomeneme osobnost J.M. can. Karla Jordána Červeného, který zemřel v červnu letošního roku. Připomeneme také život dominikánského kněze P. Jindřicha Gajzlera OP, od jehož úmrtí v srpnu uplyne 20 let. Nezapomínáme na smutné 70. výročí Akce K (tentokrát v Hejnicích), jež znamenala faktický zánik mužského řeholního života v naší zemi. Přiblížíme poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, který byl po dvouleté rekonstrukci znovu otevřen veřejnosti. Na čtyřiceti stranách tohoto dvojčísla nechybí ani stálé rubriky, duchovní slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, fotogalerie z letošních biřmování a mnoho dalšího ze života v naší diecézi.

Přejeme vám krásnou druhou polovinu prázdnin a pěkné letní počtení na stránkách našeho časopisu.

redakce diecézního časopisu Zdislava 

114957
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2020 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava