Časopis ZDISLAVA 2/2018 právě vychází

Milena Davídková 28.června 2018

Do dlouhé řady vydaných čísel diecézního časopisu Zdislava se ve středu 27. června 2018 přiřadilo nové.
Zdislava 2/2018 je nyní na cestě ke svým předplatitelům a čtenářům.

Pokud vám ještě časopis nechodí do schránek a stáli byste o něj, můžete si jej předplatit nebo zakoupit přímo u vás ve farnosti. Cena jednoho čísla je 30 Kč.

Objednávat můžete:
písemně na adrese: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice
e-mailem: zdislava@dltm.cz
telefonicky: (+420) 416 707 535

Více informací naleznete na stránce 
časopisu Zdislava 

36731Foto: Dominik Faustus