Časopis Zdislava 2/2021 právě vychází

Milena Davídková 28.dubna 2021

V těchto dnech se mohou čtenáři těšit na letošní druhé číslo diecézního časopisu Zdislava, ve kterém se ohlédneme za Svatým týdnem a zároveň se podíváme, co se chystá v naší diecézi nového.

Časopis na svých stránkách přináší rozhovor Mgr. Radka Rejška s loučeňským varhaníkem Václavem Šímou, který začátkem tohoto roku oslavil své 95. narozeniny. Na dvojstraně věnované duchovnímu slovu se mohou čtenáři začíst do textů litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, do jeho promluvy a meditace letošního Svatého týdne. Obrazové střípky Velikonoc přináší také rozsáhlejší fotogalerie. Na jedné z dvojstran představujeme farnost Mnichovo Hradiště v rozhovoru s P. Pavlem Machem. Ve fotografiích se podíváme do Loun na jmenování nového děkana P. Víta Machka. Jarní pohledová výzva Charity připomíná, jak moc důležité je druhým dělat radost.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 28 stranách barevného časopisu.

Přejeme příjemné jarní počtení 

redakce diecézního časopisu Zdislava 

135865Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2021 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava

  135867