Časopis Zdislava 2/2022 právě vychází

Milena Davídková 5.srpna 2022

Do schránek čtenářů v dnešních dnech přichází druhé letošní číslo diecézního časopisu Zdislava. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme dění od Velikonoc až do července.

Promluvě Mons. Jana Baxanta na květnovém Kněžském dni je věnována rubrika Duchovní slovo. Velikonoční svátky, první svaté přijímání, jáhenské svěcení i poděkování za 50 let kněžství mohou čtenáři zhlédnout v mnoha fotografiích od různých autorů. Časopis zavítal také na oslavu 90. narozenin R.D. Zdeňka Maryšky. Na čtyřech stranách se vracíme také k letošní Noci kostelů. Zakončení diecézního synodního procesu a celostátní setkání koordinátorů na Velehradě pak dokumentuje barevná dvojstrana. O tom, jak Schrödingerův institut pomáhá rodinám z Ukrajiny, o rozdávání maturitních vysvědčení v Bohosudově nebo o setkání katechetů v Litoměřicích přinášíme články na dvou stranách. Diecézní charita Litoměřice se rozloučila s ředitelkou paní Kavkovou po 30 letech působení ve vedení této organizace a zároveň představila
nastupující ředitelku paní Wankovskou a nového prezidenta Diecézní charity Litoměřice P. Leo Gallase, O.Cr.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 32 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám krásné letní dny a příjemné počtení

redakce diecézního časopisu Zdislava

194545 
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2022 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 40 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava