Časopis Zdislava 3/2021 právě vychází

Milena Davídková 18.srpna 2021

V těchto dnech přichází ke čtenářům ve své rozšířené podobě třetí číslo diecézního časopisu Zdislava. Na jeho stránkách si připomínáme uplynulé období, které bylo velmi bohaté na společenské události a zároveň nezapomínáme ani na novinky a pozvánky.

Letní číslo časopisu přináší barevné fotogalerie z hlavní pouti do Jablonného v Podještědí, ze slavnosti Těla a Krve Páně v Litoměřicích a z biřmování na různých místech naší diecéze. Ohlédneme se za významnou událostí, kterou bylo červencové svěcení nového kněze pro litoměřickou diecézi Christophera Cantzena v katedrále sv. Štěpána. Na několika stranách se vracíme k letošní Noci kostelů, která byla i přes nepřízeň doznívající pandemie úspěšnou. Z historie tentokrát přiblížíme zajímavou osobnost bl. Dominika Zavřela v článku Fr. Efrema Jindráčka, OP. O tom, jak pomáhá diecézní Charita, informujeme na charitní dvojstraně.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 32 stranách barevného časopisu.

Přejeme krásný zbytek léta a příjemné počtení 

redakce diecézního časopisu Zdislava 

146017Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2021 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava

  


Od distribuce...až ke čtenářům :-)

146020
Foto: Martin Davídek