Časopis Zdislava 3/2022 právě vychází

Milena Davídková 2.listopadu 2022

V dnešních dnech přichází do schránek čtenářů třetí letošní číslo diecézního časopisu Zdislava. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme dění od léta až po dny říjnové.

S promluvou Mons. Jana Baxanta přichází rubrika Duchovní slovo, která je tentokrát doplněna také článkem o pouti v Zahořanech. Významnou událost, jíž byla letošní svatováclavská pouť do Říma, připomíná článek s bohatou fotogalerií a homilií litoměřického biskupa, pronesenou při slavnostní mši svaté v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Předání daru Svatému otci při generální audienci jsme věnovali také obálku časopisu.

Na stránkách se vracíme k diecézním poutím léta, k nimž tradičně patří i pěší pouť mládeže, tentokrát z Mostu do Klášterce nad Ohří. Dvoustrana je věnována celostátnímu setkání mládeže v Hradci Králové, které proběhlo v srpnu. Zářijový vstup do nového školního roku jsme zaznamenali v Gymnáziu Varnsdorf a v Biskupském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Bohosudově. Zavítali jsme též na oslavu 10. výročí Schrödingerova institutu do Šluknovského výběžku. Do historie se vracíme s archivářem biskupství Mgr. Martinem Barusem v zajímavém článku o litoměřickém kapitulním vikáři Josefu Hendrichovi u příležitosti 100. výročí jeho narození. Na charitní dvoustraně si připomínáme slavnostní předání nových elektromobilů terénní pečovatelské službě Charity Litoměřice a 22 let trvání mostecké Charity.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 32 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám krásné podzimní dny a příjemné počtení

redakce diecézního časopisu Zdislava

203993 Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2022 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 40 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava