Časopis Zdislava 3/2023 právě vychází

Milena Davídková 23.listopadu 2023

Třetí letošní číslo časopisu Zdislava je v dnešních dnech na cestě za svými čtenáři. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme události třetího čtvrtletí roku 2023.

Toto číslo časopisu uvádí slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, ve kterém shrnuje své mnoholeté působení v diecézi. S promluvou otce biskupa k duchovním na říjnovém Kněžském dni se čtenáři setkají také v tradiční rubrice „Duchovní slovo“.

Na několika stranách se v článku P. Jiřího Smolka vracíme k letnímu světovému setkání mládeže v Lisabonu. Za diecézní mládeží se podíváme i v ohlédnutí za pěší poutí, která vedla z Příchovic na Bezděz.

Letošní rok byl bohatý na přírůstky nových zvonů na různých místech litoměřické diecéze, k těmto místům se tentokrát připojily také Mikulášovice a Březno u Chomutova. Slavnostní žehnání zvonu sv. Zdislava z Lemberka přinášíme též na titulní straně tohoto čísla časopisu.

Období třetího čtvrtletí roku s sebou přineslo také návrat žáků a studentů do školních lavic. Na zahájení školního roku jsme se vypravili do Bohosudova, Varnsdorfu a Schrödingerova institutu. S bohosudovskými si letos připomínáme 30. výročí gymnázia.

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, biřmování v kostele sv. Václava v Mostě, otevření komunitního centra v Údlicích a poutní slavnosti na mnoha místech litoměřické diecéze plní další stránky časopisu v ohlédnutí za pestrým létem a začátkem podzimu.

Na charitní dvoustraně se vracíme k ocenění Cenou Charity ČR, kterou získala Dagmar Lendelová, DiS. z Charity Lovosice. O tom, jak diecézní Charita vzkvétá, svědčí také její technické zázemí, ke kterému patří nově například nákup pěti plug-in hybridních automobilů, koupě objektu pro pečovatelskou službu v Litoměřicích nebo objektu pro Centrum péče U sv. Antonína v Chomutově. Více o tom všem si čtenáři mohou přečíst v našem časopisu.

Nezapomínáme ani tentokrát na diecézní zprávy, personálie či pozvánky, knižní nabídku a biblický příběh P. Jiřího Voleského. V závěrečné fotogalerii se ještě ohlédneme za Dušičkovou bohoslužbou na Městském hřbitově v Litoměřicích.

To vše a spoustu dalšího najdou čtenáři na 40 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám krásné nadcházející adventní období a příjemné počtení na stránkách našeho časopisu
redakce diecézního časopisu Zdislava 

260861Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2023 vyjdou čtyři čísla. 
Cena jednoho čísla je 50 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava