Časopis Zdislava 4-5/2022 právě vychází

Milena Davídková 29.prosince 2022

V dnešních dnech se připravuje na cestu za svými čtenáři poslední letošní číslo (dvojčíslo) diecézního časopisu Zdislava. V jeho rozšířeném vydání si připomínáme dění v poslední části roku.

Časopis nás vrací k událostem adventních dní, které probíhaly na různých místech litoměřické diecéze. Na dvojstraně se ohlédneme za  57. Diecézním setkáním mládeže, které se uskutečnilo v listopadu v Litoměřicích. Podíváme se do Liberce, kde od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta přijal kněžské svěcení jáhen Milan Richter a také do Doksan k sestrám premonstrátkám na obláčku.
Za tajemnými obyvateli půd kostelů se vydáme s Danielem Horáčkem, členem České společnosti pro ochranu netopýrů. Představíme, jak se odlévaly nové zvony pro kostel sv. Anny v Jedlce. Zavítáme do Teplic na slavnostní zahájení rekonstrukce Živého domu.
Čtyři strany jsou věnovány naší diecézní patronce sv. Zdislavě, a čtenáři najdou uvnitř časopisu i malý „dáreček“ v podobě kalendáře.
Nezapomínáme ani na charitní zprávy, pozvánky a biblický příběh, který je tentokrát věnován Třem králům.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik a knižních novinek najdou čtenáři na 40 stranách barevného časopisu.

Přejeme Vám vše nejlepší do nového roku 2023 a příjemné počtení na stránkách našeho časopisu

redakce diecézního časopisu Zdislava 

211999Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2023 vyjdou čtyři čísla. 
Cena jednoho čísla je 50 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava