Časopis Zdislava 4/2019 právě vychází

Milena Davídková 29.října 2019

V dnešních dnech se chystá za svými čtenáři čtvrté číslo diecézního časopisu Zdislava. Toto rozsáhlejší podzimní číslo přináší celkové ohlédnutí za letním děním v diecézi. Představíme vám probíhající projekty obnovy kulturního dědictví v jednotlivých vikariátech, přečíst si můžete zážitky účastníků 19. pěší pouti diecézní mládeže. S koncem misijního měsíce října přinášíme také ohlédnutí za Dny víry s františkány v Ústí nad Labem. Nezapomněli jsme na sv. Ludmilu a zářijové svatoludmilské oslavy, a zavzpomínat s námi můžete také na P. Rudolfa Zimandla, kanovníka Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, který by v letošním roce oslavil své 100. narozeniny. V tomto čísle Zdislavy nechybí pravidelné rubriky a prostor věnujeme tradičně také charitní činnosti v naší diecézi.

Přejeme příjemné čtení a poklidné podzimní období

redakce 

82718

Více informací o diecézním časopisu ZDISLAVA naleznete 
zde