Časopis Zdislava 4/2020 právě vychází

Milena Davídková 10.listopadu 2020

V těchto dnech se mohou čtenáři těšit na další číslo diecézního časopisu Zdislava, které podrobně mapuje uplynulé období (tentokrát období od srpna do října).

V tomto čísle se ohlédneme za událostmi nejen v naší diecézi. Připomeneme si slavnostní požehnání znovuobnoveného Mariánského sloupu v Praze a také Národní Svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi. V rozhovoru s vedoucím skautů Antonínem Štěpanovským navštívíme litoměřické Skauty Evropy. U mladých lidí ještě zůstaneme v ohlédnutí za letošním diecézním setkáním mládeže v Příchovicích a připomeneme si 20. jubilejní pouť mládeže, při které směřovali poutníci do Hejnic. Navštívíme zahájení školního roku v biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu a představíme obnovené prostory kláštera v Jiříkově, ve kterých nově sídlí i Schrödingerův institut. Připojili jsme se ke gratulantům k životnímu jubileu P. Františka Segeti ze Srbské Kamenice. Ve vzpomínkách blízkých a přátel se vracíme k jáhnovi Evženu Policerovi a P. Josefu Rouskovi.

Na rozšířených (36) stranách tohoto čísla nechybí ani stálé rubriky, duchovní slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, fotogalerie ze slavnostních událostí a mnoho dalšího ze života v naší diecézi.

Přejeme vám krásné podzimní dny a příjemné počtení na stránkách našeho časopisu.

redakce diecézního časopisu Zdislava 


124510
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2020 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava