Časopis Zdislava 4/2021 právě vychází

Milena Davídková 23.listopadu 2021

V těchto dnech přichází ke čtenářům ve své rozšířené podobě čtvrté číslo diecézního časopisu Zdislava. Na jeho stránkách si připomínáme uplynulé období (září až listopad), jež bylo bohaté na společenské události, jak diecézní, tak i celostátní.

Podzimní číslo časopisu přináší barevné fotogalerie z národní pouti na Tetíně, která byla vyvrcholením oslav k výročí 1100 let od smrti sv. Ludmily, a také z tradiční svatováclavské pouti do Staré Boleslavi. Připomeneme si slavnostní otevření klášterního kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani po dlouholeté rekonstrukci. Přiblížíme očima účastníků letošní pěší pouť mládeže z Mnichova Hradiště do Horní Police. V neposlední řadě se čtenáři dozvědí zajímavé informace k Synodě 2021-2023, jejíž diecézní fáze byla zahájena v neděli 17. října litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Na dalších stranách časopisu se vracíme k mnoha událostem z různých míst diecéze. Charitní dvojstrana připomíná 25. výročí lovosické charity a vyhlášení ceny Charity ČR za rok 2021.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 32 stranách barevného časopisu.

Přejeme příjemné počtení 

redakce diecézního časopisu Zdislava 

161478
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2021 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava