Časopis Zdislava 5/2019 právě vychází

Milena Davídková 20.prosince 2019

Poslední letošní číslo Zdislavy přináší rekapitulaci svatoanežských oslav v Římě i Praze a připomíná také místa, která jsou v litoměřické diecézi se životem sv. Anežky spjata. Představujeme příběh bulharské misie v rozhovoru s P. Antonínem Komanem a nezapomínáme na stálé rubriky, které informují o dění v diecézi. Toto číslo Zdislavy přichází v poklidném duchu adventu a nadcházejících Vánoc.

Děkujeme za Vaši celoroční přízeň a podporu, a přejeme krásné a požehnané svátky vánoční a do nového roku vše dobré.

redakce diecézního časopisu Zdislava  

90499