Časopis Zdislava 5/2020 právě vychází

Milena Davídková 22.prosince 2020

V těchto dnech se mohou čtenáři těšit na letošní poslední číslo diecézního časopisu Zdislava, které přichází ve slavnostním duchu adventu a Vánoc.

V tomto čísle se zatouláme do historie časopisu, která nám připomíná již 25 let od vydání prvního čísla Zdislavy. Adventní duchovní slovo litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a též adventní dopis seniorům naší diecéze potěší čtenáře, kteří se cítí v této nelehké době osamoceni a z důvodu vládních omezení nemohou navštěvovat bohoslužby. V závěru roku přicházíme také s vyhlášením soutěže Noci kostelů, které se nemohlo uskutečnit na podzim kvůli pandemii covid-19. Zavzpomínáme na výraznou osobnost salesiána P. Benno Beneše a františkána P. Antonína Pavla Kejdany, se kterými jsme se rozloučili letos v prosinci. Nezapomínáme na obnovu památek v diecézi, tentokrát se v článku podíváme do klášterního kostela v Kadani. Svůj tradiční prostor dostala také Charita, která informuje o chystané Tříkrálové sbírce 2021.

Na stranách časopisu nechybí ani stálé rubriky, fotogalerie ze slavnostních událostí, recenze nových knih a mnoho dalšího ze života v naší diecézi.

Všem příznivcům a čtenářům, bývalým i současným spolupracovníkům a přispěvatelům moc děkujeme a přejeme požehnané svátky vánoční a do nového roku zejména pevné zdraví

redakce diecézního časopisu Zdislava 

 

127881Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2021 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 30 Kč 
(dvojčíslo 50 Kč)

Předplatné na celý rok je 150 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava