Časopis Zdislava 5/2021 právě vychází

Milena Davídková 25.prosince 2021

S vánočními svátky putuje za svými čtenáři poslední letošní číslo diecézního časopisu Zdislava. Na jeho stránkách si připomínáme prosincové události nejen diecézní, ale také světové.

Tentokrát zavítáme v reportáži až do Říma, kam putoval dar pro Svatého otce Františka v podobě křišťálového relikviáře, který byl vyroben v litoměřické diecézi v Kunraticích u Cvikova, a který nese v sobě také ostatek naší patronky sv. Zdislavy. Připomeneme si průběh poutě ad Limina apostolorum, putování českých a moravských biskupů do Vatikánu.
Časopis přináší znění Pastýřského listu na Nový rok 2022 litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Vrátíme se také k 56. diecéznímu setkání mládeže a ve fotografiích k Červené středě - #RedWednesday. Na dvojstraně se věnujeme vyhlášení výsledků soutěže Noci kostelů na téma "Po stopách sv. Ludmily".
Na dalších stranách časopisu pak dáváme prostor také našim přispěvatelům v rubrice "Napsali jste" a nezapomínáme na pokračování čtivých Biblických příběhů s R.D. Jiřím Voleským.

To vše a ještě spoustu dalšího, včetně stálých rubrik, pozvánek a také knižních novinek najdou čtenáři na 28 stranách barevného časopisu.

Děkujeme našim čtenářům za přízeň, přejeme krásné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku 2022

redakce diecézního časopisu Zdislava 

164790 
Objednávky a distribuce:
Objednávky písemně na adrese: 
Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 
412 88 Litoměřice
nebo e-mailem: zdislava@dltm.cz

V roce 2022 vyjde pět čísel. 
Cena jednoho čísla je 40 Kč

Předplatné na celý rok je 200 Kč

Distribuci zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:
123-1002148329 / 0800
   

Variabilní symbol: 
604015
Specifický symbol = číslo odběratele 
Nový odběratel své číslo zjistí na:
zdislava@dltm.cz

 
Další informace:  
www.dltm.cz/zdislava