ČBK: Biskupové: Církev by měla najít své místo ve dnešní společnosti

Milena Davídková 9.července 2018

Ve dnech 6. a 7. července 2018 proběhlo na Velehradě 114. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), pracovní jednání římskokatolických biskupů i zástupců konferencí vyšších řeholních představených (řády) a řeckokatolické církve.

V rámci tohoto setkání se účastníci mj. seznámili s informacemi o církvi ve dnešní společnosti; konstatovali, že považují za důležité stále znovu vysvětlovat princip částečného majetkového vyrovnání (tzv. restitucí), úplné finanční odluky každodenního chodu církve od státu a vysvětlovat stále to, že církev má majetek pro službu.

Taktéž zrekapitulovali otázku GDPR, kdy jednak přijali Obecně závazné nařízení ČBK k ochraně osobních údajů a schválili vznik odborného grémia ČBK, které se touto problematikou bude zabývat (výměna zkušeností, reflexe vývoje praxe či legislativy v této oblasti).

Biskupové zdůraznili postoj římskokatolické církve k  manželství jako nerozlučitelnému svazku muže a ženy. V této souvislosti podpořili petici Aliance pro rodinu, která se staví za návrh poslance Marka Výborného změnit ústavní zákon ČR ve věci definice manželství jako svazku muže a ženy.

Plenární zasedání souhlasilo s připojením katolické církve k výzvě ministerstva kultury oslavit Mezinárodní den míru v rámci Evropského roku kulturního dědictví rozezněním zvonů dne 21. září 2018. Biskupové a zást. řeholí se rovněž seznámili s iniciativou #RedWednesday, což je symbolická připomínka utrpení pronásledovaných křesťanů ve světě, která teď připadá na 28. listopadu 2018. Budou zjištěny možnosti zapojení v rámci ČR.

V pátek 6. července se představil nový ekonom ČBK, kterým se od podzimu stane Martin Steiner a bylo projednáno kalendárium akcí pro rok 2019; např. 16. listopadu bude v Praze oslava 30 let od svatořečení Anežky České.

Byly přijaty národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2019, které jsou inspirovány třemi božskými ctnostmi a ovocem Ducha Svatého (leden: naděje, únor: víra, březen: láska, duben: pokoj, květen: laskavost, červen: trpělivost, červenec: radost, srpen: věrnost, září: sebeovládání, říjen: tichost, listopad: zakoušení dobroty Boží, prosinec: ovoce Božího Ducha).

Účastníci setkání přijali i navrhované podněty pro slavení mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019; již v říjnu 2018 započne příprava, k níž bude připraven dopis se základními informacemi. V rámci rozpracování tématu rovněž dochází k mapování našich misijních aktivit ve světě za posledních sto let. V období před slavením misijního měsíce by rovněž měla být věnována pozornost podpoře diecézních misijních ředitelů či spolupráci s křesťanskými médii při přípravě dlouhodobějších projektů na toto téma; taktéž se bude připravovat Národní misijní kongres na konec září 2019.

V průběhu 114. plenárního zasedání ČBK jeho účastníci navázali na velehradskou připomínku 100 let Československa a v první části svého programu jednání se modlili u hrobů Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka, kteří se významně podíleli na utváření církevního života v rodící se republice i vytvoření pozice církve ve společnosti. 

Zdroj: tisková zpráva ČBK, František Jemelka

Více fotografií z plenárního zasedání ČBK si můžete prohlédnout na ČLOVĚK A VÍRA

Fotografie: Člověk a víra, František Ingr (Velehrad)

37566