ČBK: Černé vlajky, přímluva a zvonění zvonů

Milena Davídková 31.prosince 2022

Na základě pokynu předsedy ČBK Jana Graubnera budou v souvislosti s úmrtím Benedikta XVI. na církevních budovách vyvěšeny černé vlajky, zařazena speciální přímluva při mši svaté a v den pohřbu vyzvánět zvony. Za jeho život poděkujeme při mši svaté ve svatovítské katedrále 31. prosince v 16.00 hodin.

Předseda ČBK Jan Graubner požádal české a moravské biskupy, aby nechali na budovách jednotlivých biskupství vyvěsit černý prapor až do dne pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI. Černý prapor by měl být vyvěšen i na dalších církevních budovách (klášterech, farách), kde je to možné.

V těchto dnech by také kněží měli sloužit mši svatou za zemřelého papeže a do bohoslužeb by měla být zahrnuta speciální přímluva:

Prosíme za zemřelého papeže Benedikta XVI.: Děkujeme ti, Bože za život a dílo papeže Benedikta a prosíme tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy prohloubili náš vztah k tobě a upevnili víru v tebe.

Zároveň předseda ČBK prosí, aby bylo zajištěno vyzvánění zvonů po celé zemi v den a hodinu papežova pohřbu - ve čtvrtek 5. ledna 2023 v 9.30 hodin. 
212199Foto: Martin Davídek
Zdroj: cirkev.cz