ČBK: Velehrad 2018: Dny lidí dobré vůle, národní cyrilometodějská pouť a 114. plenární zasedání ČBK

Milena Davídková 4.července 2018

Ve dnech 4. a 5. července 2018 proběhnou na Velehradě Dny lidí dobré vůle a národní cyrilometodějská pouť. Následující dva dny (6. a 7. července) se tamtéž uskuteční 114. plenární zasedání ČBK. Biskupové českých a moravských diecézí i zástupkyně a zástupci řeholí v ČR se tak sejdou nejen k připomínce našich duchovních kořenů, ale projednají i aktuální záležitosti života katolické církve.

S biskupy a zástupci řeholí se tradičně můžete setkat při různých středečních programech Dnů lidí dobré vůle nebo se s nimi modlit při několika mších svatých:

5. července, 10.30 hodin: slavnostní koncelebrovaná mše na nádvoří před velehradskou bazilikou; hlavním celebrantem je kardinál Dominik Duka OP a kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner

5. července, 15.00 hodin: východní liturgie ve velehradské bazilice; hlavní celebrant a kazatel apoštolský exarcha Ladislav Hučko

5. července, 16.30 hodin: mše svatá v Mikulčicích (hradiště); hlavní celebrant a kazatel ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David

6. července, 7.00 hodin: mše svatá ve velehradské bazilice na zahájení 114. plenárního zasedání ČBK; hlavním celebrantem je brněnský biskup Vojtěch Cikrle a kazatel pražský pomocný biskup Václav Malý

7. července, 7.00 hodin: mše svatá ve velehradské bazilice; hlavním celebrantem je olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a kazatelem pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

V rámci plenárního zasedání ČBK se biskupové českých a moravských diecézí a zástupci konferencí vyšších řeholních představených mj. seznámí s informacemi o církvi ve společnosti či novinkami od řádů a řeholí (KVŘP). Zrekapitulují otázku GDPR a projednají podněty z komisí a rad ČBK – např. podněty pro slavení mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019 či návrh národních úmyslů apoštolátu modlitby na rok 2019.

Více k programu Dnů lidí dobré vůle na www.ado.cz a www.velehrad.eu

Zdroj: www.cirkev.cz, František Jemelka