Celodiecézní sbírka na bohoslovce

Jana Michálková 16.června 2014

Celodiecézní sbírka na bohoslovceBiskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 22. června 2014 celodiecézní sbírku na naše bohoslovce.

 

Dnes, stejně jako kdykoli jindy, je zapotřebí svatých kněží, šťastných ve svém poslání a vydávajících pravdivé svědectví o radostné skutečnosti naší spásy. A jestli takové kněze mít budeme, záleží na nás všech. Modlitbou, ale také materiálně a finančně musíme podporovat ty, kteří ve svém nitru zaslechli Kristův hlas a rozhodli sejít za ním.

V loňském roce bylo při sbírce vybráno 193.320 Kč, skutečné náklady činily 720.946 Kč. Z vybrané částky jsou poskytovány příspěvky na úhradu pobytu a stravy bohoslovců jednotlivým institucím, kde studenti bydlí, především Arcibiskupskému semináři v Praze.

Pomozte podle svých možností.

Své dary můžete zasílat i na účet Biskupství litoměřického:

číslo účtu 1002148329/0800, variabilní symbol 649115.

 

Všem dárcům děkujeme!

 

Plakát ke stažení.