Celodiecézní sbírka na charitu

Jana Michálková 21.září 2012

Celodiecézní sbírka na charituNa neděli 23. září 2012 je vyhlášena sbírka na Diecézní charitu Litoměřice.

 

Posláním Diecézní charity (DCH) Litoměřice je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti u nás i v zahraničí.

Územními složkami DCH Litoměřice jsou farní a oblastní charity. Tvoří ji celkem 11 profesionálních a 12 dobrovolných charit. Oblastní a farní charity provozují jednotlivá střediska pomoci, především charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, osobní asistenci, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, azylové domy pro matky s dětmi v tísni, komunitní centra a nízkoprahové kluby pro děti, domy na půl cesty, charitní poradny, terénní služby, pomoc cizincům a uprchlíkům, humanitární pomoc a zahraniční rozvojovou spolupráci, charitní šatníky a další střediska pomoci.

Nosnou ideou činnosti DCH Litoměřice je představovat veřejnosti sociální učení katolické církve, její hodnoty a principy prostřednictvím prakticky poskytovaných služeb konkrétním potřebným lidem.

Jednotlivé charity na území litoměřické diecéze zaměstnávají celkem více než pět set pracovníků. Charita hospodaří s rozpočtem kolem 390 mil. Kč ročně.

Více informací na www.dchltm.cz