Celostátní konference zdravotní péče Charity ČR v Teplicích

Jana Michálková 26.října 2017

Sedmá celostátní konference zdravotní péče Charity Česká republika, konaná ve dnech 19.–20. října 2017 v Teplicích, zvolila aktuální téma – etiku v ošetřovatelství.

„Charita zajišťuje domácí, ale také ústavní péči, a to jak po stránce ošetřovatelské, tedy zdravotní, tak po stránce pečovatelské, sociální. Snažíme se ke každému člověku přistupovat jako k jedinečné bytosti, s láskou, citem, vědomím, že nám na něm opravdu záleží. V dnešní, především zdravotní péči, toto často chybí, proto nám přišla etika jako vhodné téma pro konferenci,“ vysvětluje volbu tématu Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice, hlavního organizátora akce.

V průběhu dvou dnů si více než sto padesát posluchačů z celé České republiky vyslechlo spoustu zajímavých pohledů na toto téma. Přednášky zazněly z úst lékařů, kněží, biskupů, řádových sester a mnoha dalších.

Prezident Charity ČR Mons. Pavel Posád připomněl, že každý má v sobě neopakovatelnou důstojnost, jejíž ochrana od narození až po přirozenou smrt je zásadou charitní práce.

Povzbudit charitní pracovníky a poděkovat za jejich práci přijel také Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Účastníky konference pozdravil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který stejně jako Biskupství litoměřické a město Teplice konferenci zaštítil.

Více na www.dchltm.cz.

Z TZ Edith Vlčkové, Diecézní charita Litoměřice