Celostátní setkání zasvěcených panen v Litoměřicích

Hana Klára Němečková 16.listopadu 2012

Celostátní setkání zasvěcených panen v LitoměřicíchVe dnech 16. – 18. listopadu 2012 proběhne v Litoměřicích Celostátní setkání zasvěcených panen. Sobotní mši svatou pro ně bude sloužit litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Setkání se uskuteční v Diecézním domě kardinála Trochty od pátečního večera do neděle. Přihlásilo se 24 účastnic z celé České republiky. Přítomen bude biskupský delegát pro zasvěcené panny litoměřické diecéze P. Adrián Pavel Zemek O.Praem.

 

Ordo virginum (stav panen) patří vedle poustevníků, poustevnic a vdov k nejstarším způsobům Bohu zasvěceného života, které byly v církvi praktikovány už v době apoštolů. Panny, které zasvěcoval místní biskup, žily dál ve svých rodinách, věnovaly se modlitbě, postu a službě potřebným. Brzy se začali poustevníci či panny sdružovat do komunit, z nichž se postupem času utvářely první řeholní řády. Po roce 1000 se už panenské zasvěcení udělovalo ženám žijícím ve světě jen ojediněle a udělovalo se jen řeholnicím některých řádů (např. kartuziánkám).
Druhý vatikánský koncil v roce 1963 rozhodl, aby starobylý obřad panenského zasvěcení, který patří k nejvzácnějším liturgickým pokladům, byl upraven pro dnešní dobu. Nový obřad byl vyhlášen vatikánskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti 31. 5.1970. Stav zasvěcených panen je zakotven v Kodexu kanonického práva, kán. 604. (podle www.tisk.cirkev.cz)

 

 

V litoměřické diecézi působí čtyři takto zasvěcené ženy a jedna kandidátka.