Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl na měsíc duben 2020

Milena Davídková 1.dubna 2020

CELOSVĚTOVÁ  99282SÍŤ 
MODLITBY 
S PAPEŽEM

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie

Modleme se za nemocné, za trpící lidi

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici. 


Přílohy ke stažení:

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na duben 2020
Komentáře - duben, květen, červen