Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl na měsíc květen 2023

Milena Davídková 18.května 2023

CELOSVĚTOVÁ  99282SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc květen 2023 

Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír.

 

V současné době vyvíjí vatikánská diplomacie důležité kroky v zákulisí světového dění, aby zprostředkovala spravedlivý mír pro Ukrajiny i občany Ruské federace, kteří trpí válkou. Četné ruské i ukrajinské rodiny ztratily některého ze svých členů. Už vůbec nám nemůže být lhostejný osud mnoha unesených dětí a jejich nedobrovolná adopce.
Podle papeže Františka je modlitba růžence vhodná především v tomto měsíci: „V květnu, měsíci zasvěceném Panně Marii, se modlíme svatý růženec, který je souhrnem celých dějin naší spásy. Svatý růženec je mocnou zbraní proti zlu a účinným prostředkem k získání skutečného pokoje v našich srdcích.“
Papež myšlenku modlitby za mír neustále opakuje, vytrvale, naléhavě a s důrazem, který nelze přehlédnout. Nedávno připomněl  polským poutníkům sílu modlitby opřenou o přímluvu svatého Ondřeje Boboly, jezuity, kněze a mučedníka. Je ochráncem těch míst, kde zuří válečné běsnění. Řekl: „Jemu svěřujeme všechny těžké otázky vaší vlasti i jiných zemí, zejména otázku míru na Ukrajině.“ Ať modlitba doprovází neutuchající štědrost vůči potřebným, ať naléhavost pomoci nás zpět vede k modlitbě.

Přílohy ke stažení:

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc květen 2023

Celosvětová síť modlitby s papežem - Úmysly apoštolátu modlitby pro rok 2023