Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl na měsíc leden 2021

Milena Davídková 6.ledna 2021

CELOSVĚTOVÁ  99282SÍŤ 
MODLITBY S PAPEŽEM

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc leden 2021 



Modleme se za rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají jejich narození

„Zatímco rodiče jsou pro dům základem, děti jsou jakoby živé kameny rodiny,“ říká papež František. Modlitba je spojena s životem, zde čerpá svoji inspiraci. A život křesťana čerpá ze slova Božího. Proto je život křesťana stálý rozhovorem uprostřed proudu života. Dále jsou prorodinné iniciativy příkladem toho, že jednotliví křesťané i celá společenství téma rodiny neopouští. Stavět základy rodiny může dobře ta společnost, která vnímá potřeby rodiny jako primární. Čemu je třeba věnovat pozornost? Můžeme zmínit šest konkrétních bodů:

1. Rozšířit možnosti práce na zkrácený úvazek během rodičovské dovolené;

2. Navýšit celkovou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě o částku pro rodiče, který bude čerpat dvouměsíční rodičovskou dovolenou;

3. Zvýhodnit zaměstnavatele, kteří budou vytvářet nabídky zkrácených úvazků pro rodiče dětí do 10 let i pro osoby pečující;

4. Zachovat tříletou variantu rodičovské dovolené;

5. Zachovat dětské skupiny v současné podobě jako dobrého nástroje pro sladění pracovního a rodinného života;

6. Vytvořit podmínky pro svobodnou volbu zapojení na trh práce ve všech životních fázích.

A konečně, všimněme si ve svém okolí těch rodin, které prožívají očekávání narození dítěte v tomto roce. Nečeká ani tuto nově se rodící generaci jen lehké a krásné věci. Když je chceme přivést do lepšího světa, musíme žít nadějí. „Jaký je rozdíl mezi očekáváním a naději? Očekávání se rodí, když vynakládáme život na jeho záchranu: plahočíme se za jistotami, odměnami a postupem. Když dosáhneme toho, co chceme. (…) Naděje je však něco, co se rodí v srdci rozhodnutím více se nebránit, odevzdat se. Doufám nikoli tehdy, kdy už se nedá nic dělat, nýbrž tehdy, kdy se přestanu starat pouze o sebe. Naděje se opírá o smlouvu: Bůh mne oslovil a slíbil, že můj život bude plný v hojnosti a chuti blahoslavenství i v soužení jako u všech lidí, ale nádherný. Můj život bude lahodný, pokud budu konat Paschu, nikoli půjde-li vše, jak říkám já.“ (Papež František)


Příloha ke stažení:
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na leden 2021