Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl na měsíc prosinec 2020

Milena Davídková 12.prosince 2020

CELOSVĚTOVÁ  99282SÍŤ 
MODLITBY S PAPEŽEM

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc prosinec 2020  
Modleme se, abychom zde a nyní objevovali ve znameních jejich význam, Boží lásku

„Dobře vidíte na náměstí sv. Petra nedávno vztyčený vánoční stromek. Betlém se ještě staví“, řekl papež František při audienci na druhou neděli adventní (6. prosince 2020). A pokračoval: „V těchto dnech jsou tato dvě vánoční znamení připravována v mnoha domácnostech: pro potěšení dětí, ba i dospělých! Jsou to známky naděje v této, zvláště těžké, době. Nezůstávejme stát jen u těchto znamení, ale jděme dále, až k jejich smyslu, pravému, prvořadému významu, který je nám odhalován. Je jím, Ježíš, láska Boží, kterou nám nepřestává zjevovat. Znamení nás vedou až k nekonečné dobrotě, jíž Bůh nechává prozářit celý svět. Neexistuje taková pandemie, nevyskytuje se taková krize, která by mohla toto světlo uhasit. Nechme ho vstoupit do našich srdcí a rozpřáhněme své ruce k těm, kteří to nejvíce potřebují. Bůh se tak znovu zrodí v nás i mezi námi.“

Meditace o světle Vánoc může začít otázkou: Jak se znamení stane cestou k Boží lásce? Proměna se děje stále větším připodobněním se Kristu. Dostává se nám milosti, co, kdy a jak máme konat, abychom nepřehlédli Pána, který jde kolem nás. Kolemjdoucí nejsou jen našimi bližními (potřebují pomoci), ale stanou se našimi blízkými (sdílíme s nimi to, co máme: slovem i činem). To přináší světlo. Světlo má v sobě různé barvy, které objevíme, až když se láme do jednotlivých paprsků. Světlo je u Boha. Když se dostává na rozhraní dvou prostředí, lidského a božského, prochází jím a lomí se do mnoha paprsků. Ukáže se nám spektrum, krása duhy, která v posvátné době adventní odráží do každého srdce nekonečnost Božího narození a zjevení se Boha všem národům. Podobně nekonečné dobro, které je vlito to našeho srdce skrze Ducha, který nám byl dán (Řím 5,5), má v sobě své osobní zabarvení. Můžeme jej vidět v každém jednom blahoslavenství, které odráží některou z částí této Boží dobroty ve třech rovinách: jak ji přijímáme, jak se nám přizpůsobuje a jak ji předáváme druhým. Kdo se nechává proměňovat blahoslavenstvími, stává se znamením, světlem. V záři však je již nemožné oddělit od sebe zdroj, Krista, a jeho působení. K narození Krista do srdce se musíme připravit: proto adventní půst. Na narození Krista si musíme vnitřně zvykat: proto adventní modlitba. K duchovní plodnosti s Kristem musíme dorůstat: proto adventní almužna. Uvidíme světlo světa. Svět má k světlu božskému blíž, než si obvykle umíme připustit.


Příloha ke stažení:
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na prosinec 2020