Celosvětová síť modlitby s papežem: Naléhavý úmysl na měsíc září 2020

Milena Davídková 8.září 2020

CELOSVĚTOVÁ  99282SÍŤ 
MODLITBY S PAPEŽEM

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc září 2020  


Abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá k začlenění do společnosti  a napomáhá překonat důsledky pandemie


V době omezení způsobené epidemií COVID-19, která se rozšířila z Číny do celého světa, přijal papež František lékaře a zdravotníky. Vatikánský sportovní klub před prázdninami uspořádal dražbu předmětů, které darovali sportovci celého světa na pomoc nemocným. Charitativní akce vyvrcholila 8. července, kdy včele běhu solidarity (We Run Together) symbolicky jel cyklista. Kolo pro tuto příležitost daroval slovenský profesionální cyklista Petr Sagan, který jako první muž v historii vyhrál třikrát za sebou mistrovství světa. Sport je svou povahou výrazem svobody člověka, jeho tvořivosti a důležitý kulturní činitel. Představuje univerzální jazyk, který je pro každého srozumitelný. Již Petr a Jan běželi společně ke Kristovu hrobu. I když Jan přiběhl první, počkal a nechal Petra vstoupit jako prvního, aby mu prokázal úctu; (srv. Jan 20,4–8). Tento okamžik se může interpretovat jako biblický základ principu fair-play ve sportu. Papež František hovoří při této příležitosti o významu amatérského sportu: je důležitým prostředkem pro sociální začlenění (inkluzi) a rozvíjení bratrství mezi různými skupinami, etniky a národy světa. Říká: „Velmi mne potěšilo, že někteří atleti otevřeli dveře svých domů k radostnému osobnímu setkání. Právě to je důležité: otevírat dveře domu, znamená otevírat srdce. Takto vysílám signál: Otevírám ti své srdce! Otevíráte pohled na sport, který je inkluzívní, bratrský a který může uzdravovat rány, budovat mosty a přátelství. V tom spočívá výmluvnost vašeho poselství, zejména pro mladé.“

Modlitba sportovce

Pane, pomoz mi být dobrým sportovcem:

abych vítězil a zůstal skromný,

abych prohrával a uchoval si úsměv,

abych si uchoval svoji důstojnost na hřišti,

abych přijal rozhodnutí rozhodčího, správné nebo nesprávné,

abych vítězil bez toho, že chci druhého převálcovat,

abych byl silný, aniž bych propadl surovosti,

abych si cenil samotné hry více než faulů vedoucí k vítězství,

abych si soupeřů vážil, když jsou rychlejší a lepší,

abych nikdy nepropadl moci peněz. 


Příloha ke stažení:

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na září 2020