Celosvětová síť modlitby s papežem: úmysl na listopad 2019

Milena Davídková 8.listopadu 2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2019 


Modleme se za křesťany Etiopské pravoslavné církve, kteří se stali oběťmi nedávných tamních násilností.

Papež František po své promluvě dne 3. listopadu 2019 důrazně prosil: „Jsem zarmoucen násilím, jehož oběťmi je 78 křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo. Vyjadřuji svoji blízkost této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této zemi.“ Etiopská pravoslavná církev Tewahedo patří k tzv. předchalcedonským církvím, protože nepřijali učení Chalcedonského koncilu (451). Odvolávají se na učení sv. Cyrila Alexandrijského o jediné vtělené přirozenosti Božího Slova. Tento postoj byl v 5. stol. důvodem k přerušení společenství s církví římské říše (Západořímské i Východořímské). Dnes se má mezi teology za to, že spor vznikl kvůli rozdílným formulacím, a ne kvůli rozdílné podstatě víry v Krista. Spiritualita křesťanů Etiopské církve je mimořádně bohatá. V jejich tradici nalezneme také výrazný rys přesvědčení o přináležitosti Etiopanů k vyvolenému národu přes pokrevní vazbu s Davidovým domem, a tedy s Mesiášem, skrze Menelika, syna Šalomouna a královny ze Sáby. Toto vědomí se v náboženské praxi projevuje některými prvky typickými pro Izraelity. Předpokládá se, že v Etiopii je na 40% křesťanů z celkového počtu obyvatelstva. V regionu Oromia došlo k násilí, při kterém zahynulo více než 60 křesťanů. Etiopský atlet Haile Gebrselassie pro stanici BBC řekl, že k těmto incidentům došlo v důsledku falešných zpráv rozšířených na facebooku. A tak se spolu s papežem modleme jak za oběti násilí, tak za ty, kdo neumějí rozlišit nebezpečí v komunikaci, a tak se rovněž stávají obětí falešných zpráv.

Příloha ke stažení

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019/4 naleznete zde.

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2020 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY) naleznete zde

Celosvětová síť modlitby s papežem - Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020 (leták) ke stažení

Komentáře - Apoštolát modlitby - říjen, listopad, prosinec 2019 ke stažení