Celosvětová síť modlitby s papežem: úmysl na únor 2019

Jakub Myšička 6.února 2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2019

– za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat

Papež František nasměrovává náš pohled do tří oblastí, za které se máme spolu s ním modlit: 

a) Papež říká: „S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi v Jemenu. Obyvatelstvo je vyčerpáno dlouhým konfliktem, mnoho dětí trpí hladem a není dostupná potrava. Všechny vybízím k modlitbě za naše bratry v Jemenu se pomodlit jeden Zdrávas Maria.“ 

b) Ocenil způsob, jímž katolíci v Itálii podporují a chrání život již od početí. Rodina je v jeho pohledu místem, kde se rodí budoucnost společnosti. 

c) Na začátku února se na Dálném Východě a v různých částech světa slaví lunární Nový rok. Papež jim poslal tento pozdrav: „Rád bych všechny srdečně pozdravil a popřál jim, aby ve svých rodinách pěstovali ctnosti, jež pomáhají žít v pokoji mezi sebou navzájem.“

Je velmi mnoho znepokojivých věcí kolem nás. O to více je třeba pečovat o vlastní srdce a nechat ho dorůstat do nezviklatelné důvěry v Boží moc. Kdo se ve svém srdci ztiší, může zaslechnout Ježíšovo ujištění: „Stále znova přicházím, abych skrze vaše srdce, vaše životy uskutečňoval svou svatou vůli lásky na celém světě! Celý svět je skrze mne pro vás otevřen! Očekávám, že budete žít vědomě to, že cokoliv činíte z lásky (byť ve skrytu srdce), má to dosah do celého světa! Ne hlučná činnost, ale především skrytá, je nejsilnějším hlasem, který svědčí o zázracích mé moci!“ Je známou a osvědčenou pravdou: křesťan misijně objímá celý svět tím, že jedná před Boží Tváří na tom místě, které je mu právě svěřené.

Příloha ke stažení.

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019 naleznete zde.

(Zdroj: Apoštolát modlitby, Pavel Ambros SJ)