Celosvětová síť modliteb s papežem: úmysl na červenec 2018

Jakub Myšička 4.července 2018

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2018

Za setkání papeže Františka s představiteli církví a křesťanských společenství Blízkého východu v Bari a za mír na Blízkém východě
– aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na Blízkém východě, byli obdárováni pokojem a mírem

Po společné modlitbě Anděl Páně v neděli 1. 7. 2018 obrátil papež František pozornost k aktuálním událostem v Nikaragui, Sýrii, Etiopii a Eritreji a poprosil o modlitbu za setkání s východními nekatolickými patriarchy. 

Ekumenická modlitba za mír a dialog s východními patriarchy jsou ústředními událostmi papežské cesty do jihoitalského města Bari, která se uskuteční 7. 7. 2018. Město je známo tím, že uchovává ve zdejší bazilice ostatky sv. Mikuláše. Papež s pravoslavnými patriarchy uctí nejdříve ostatky tohoto světce. Zde zapálí plamen jedné jediné svíce, která má symbolizovat touhu po jednotě. Na nábřeží se bude dopoledne slavit ekumenická bohoslužba. Po ní se vrátí papež František a všichni patriarchové do baziliky sv. Mikuláše, kde budou rokovat za zavřenými dveřmi o pomoci křesťanům na Blízkém východě. 

Toto setkání je mimořádné tím, že jej svolává papež jako patriarcha Západu. Svolává patriarchy Východu ke společné modlitbě a k pracovnímu setkání hlav církví a křesťanských společenství Blízkého východu. V roce 1991 svolal papež sv. Jan Pavel II. setkání východních katolických patriarchů rovněž do Bari, a to několik dnů po skončení války v Perském zálivu (2. 8. 1990 – 28. 2. 1991).

Pro papeže Františka znamená ekumenismus (nikdy nekončící vytrvalá práce a modlitby za jednotu křesťanů) především schopnost kráčet společně i v těžkých historických událostech. Nástupce sv. Petra zvláštním způsobem preferuje především hlavy církví Blízkého východu, protože mimořádně trpěly a nepřestávají trpět válečnými událostmi. Jednotliví pravoslavní patriarchové se s papežem pravidelně setkávají. 

V prosinci roku 2016 při své návštěvě Říma asyrský patriarcha Mar Gewargis III. (nar. 1941), který sídlí v Irbílu v iráckém Kurdistánu, toto setkání navrhl. Má se stát místem jednání o situaci na Blízkém východě spojené s modlitbou a hledáním řešení. Je to nové znamená času, které ukazuje naše společné křesťanské povolání přinášet pokoj tomuto světu.

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2018 naleznete zde.

Příloha ke stažení.

Krátké úvahy na červenec, srpen a září.

Krátké úvahy na říjen, listopad a prosinec.

(Zdroj: Apoštolát modlitby, Pavel Ambros SJ)