CENAP - Centrum naděje a pomoci

Milena Davídková 8.prosince 2020

126696

V Centru naděje a pomoci usilujeme o udržení kultury života. Pracujeme s respektem k přirozenosti a k jedinečnosti každého člověka, chráníme život od početí. Učíme důstojnému způsobu vyhýbání se početí, a proto nepředepisujeme hormonální antikoncepci a to ani tzv. „léčebně“. Při otevřenosti k početí bereme v úvahu přirozeně různou délku cyklu, nepoužíváme stimulaci ovulace a umělé, morálně sporné manipulace a tak nepoškozujeme zdraví žen. A především - přirozeným způsobem počaté děti jsou to nejlepší v perspektivě jejich života i života dalších generací !!!

V léčbě nechtěné neplodnosti využíváme naší metodu NAPROHELP. Při jejím respektování se podaří porodit dítě čtyřem z pěti párů. Přirozeným způsobem a bez vedlejších negativních účinků. Bohužel současný zdravotní systém takovýto přístup nepodporuje, poněvadž pro farmaceutický a reprodukční průmysl není finančně zajímavý a platby zdravotních pojišťoven jsou nastaveny na jejich potřeby.

I odborné poradenství pracuje na profesionální bázi, není to volnočasová aktivita a jsme proto závislí na vnějších zdrojích. Bohužel dotace na tuto neziskovou oblast naší práce již téměř nelze získat. Proto potřebujeme Vás, dárce, abychom mohli společně pomáhat lidem.

Dnešní doba je pro všechny složitá. Pokud však cítíte, že naše práce má smysl, a máte možnost nás podpořit, tak prosíme o Vaší přízeň i v budoucnu. A to duchovní, případně i finanční. Dovolíme si Vám připomenout číslo účtu 2100247288/2010. Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Pro snadnější dohledání Vámi poskytnutého daru, prosíme, uvedete následující variabilní symbol 7000400002.

Ke každému Vašemu daru, který přesáhne 1000 Kč, zašleme koncem ledna následujícího roku potvrzení o přijetí daru, které je možné uplatnit v daňovém přiznání a tím si snížit odvedenou daň. Víte-li o někom dalším, kdo by se mohl na našem společném díle podílet tím, že nás finančně podpoří, prosím o předání výše uvedených informací nebo případné předání kontaktu na nás.

MUDr. Ludmila Lázničková

Aktuální informace o našich službách naleznete na www.cenap.cz