Centrum naděje a pomoci CENAP zve na Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství

Milena Davídková 2.ledna 2020

93422

Přijďte se i Vy dozvědět na kurz, jak se zorientovat v cyklu nejen při běžném rytmu života, ale třeba i při službách, při nemoci.

Nebojte se do svého vztahu přijmout metodu, která je srovnatelná se spolehlivostí hormonální antikoncepce a s vyloučením všech zdravotních i etických rizik, co užívání hormonální antikoncepce přináší.

Kurz probíhá s využitím podkladů vypracovaných kolektivem psychologů, pedagogů a lékařů - gynekologů německé Pracovní skupiny přirozeného plánování rodičovství a rakouským Institutem für Ehe und Familie.

Vedoucí kurzu a garantem odbornosti je brněnská gynekoložka MUDr. Ludmila Lázničková.

Datum:
18. 1. 2020 a 8. 2. 2020 - cyklus dvou na sebe navazujících sobotních setkání od 9.00 do 17.30 hod.

Místo konání:
Klub u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 753/18, Praha ​


Bližší informace o kurzu a přihlášení na stránkách CENAP