Cenu Charity Česká republika 2019 obdržela Bc. Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice

Milena Davídková 3.listopadu 2019

Letošní Cenu Charity Česká republika obdržela mezi jedenácti vyznamenanými také ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánka Kecková. Ceny byly uděleny v rámci tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha ve čtvrtek 31. října 2019 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Cena Charity Česká republika

Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Cena je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa. Od roku 2012 navrhuje svého kandidáta také Řeckokatolická charita.

Seznam vyznamenaných Cenou Charity Česká republika 2019

Každá z osmi diecézních Charit, Česká katolická charita, Řeckokatolická charita a Charita Česká republika nominovaly po jednom zástupci; Tea Tihounová obdrží cenu in memoriam.

Diecéze Brno

Martin Bohůn, IT pracovník Oblastní charity Hodonín

V hodonínské Charitě pracoval nejprve jako pokladník a účetní, nyní jako IT pracovník; kromě toho je také charitním dobrovolníkem a tříkrálovým koledníkem. Angažuje se ve svazu hemofiliků, přednáší u nás i v zahraničí a spolupořádá tábory pro děti trpící touto chorobou. Cenu Charity získává za profesionalitu, perfektní pracovní výkon i charitní srdce.

Diecéze České Budějovice

Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Oblastní charity Strakonice

V strakonické Charitě pracuje od jejího založení roku 1999. Jako jediná zaměstnankyně tehdy pracovala s rozpočtem 10 tisíc Kč, dnes má na starosti 60 zaměstnanců a 15 milionů Kč. Její zásluhou pracuje v místě pečovatelská služba, sociálně právní poradna pro seniory či osobní asistence u uživatelů v domácnostech, v Sousedovicích vznikl Domov klidného stáří sv. Anny. Je stále v čilém kontaktu s klienty, pro obyvatele domova například pořádá oblíbené Zpívánky s paní ředitelkou.

Diecéze Hradec Králové

Blanka Kelková, DiS., sociální pracovnice Farní charity Chrudim

Zakládající členka chrudimské Charity má velkou zásluhu na vybudování důvěry mezi klienty a zaměstnanci. Pravidelně se účastní dobrovolnických akcí, je empatická jak ve vztahu ke klientům, tak ke kolegům, spolehlivá a samostatná. Umí práci druhých oceňovat, chválit a povzbuzovat i drobné úspěchy jednotlivých kolegů.

Diecéze Litoměřice

Bc. Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice

Ředitelkou Charity v České Kamenici je od roku 2008. Se svým týmem dokázala vybudovat několik specifických zařízení: vězňům ve výkonu trestu a po propuštění slouží komunitní dům Sv. Dismas v Stráži pod Ralskem, v České Kamenici funguje pro lidi v ohrožení, závislé na alkoholu či trpící duševní nemocí domov se zvláštním režimem a také navazující chráněné bydlení. Vždy hledá způsob, jak podat pomocnou ruku, a svým přístupem umí získat důvěru klientů i spolupracovníků.

Arcidiecéze Olomouc

Ing. Danuše Martinková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov

Od roku 1999, kdy se stala ředitelkou Charity v Novém Hrozenkově, prosazuje péči šitou na míru místním lidem. Kromě pečovatelské a ošetřovatelské služby se zasadila o vybudování rodinného domova a odlehčovací služby, byla iniciátorkou tzv. zimního pobytu pro seniory, denního stacionáře, osobní asistence, sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství i domácí hospicové péče. Díky její vizi a nasazení garantuje tamní Charita i takovou pomoc, jíž se jinde nedostává.

Diecéze ostravsko-opavská

Ing. Kristina Stoszková, bývalá zástupkyně ředitele pro oblastní charity Diecéze ostravsko-opavské

K naplnění charitního díla přispívá od roku 1997, o dva roky později se stala ředitelkou Charity Bohumín. Profesionální přístup, ochotné srdce a nápomocné ruce nabídla téhož roku při povodních v Bohumíně: spolu se zaměstnanci a dobrovolníky zařizovala, převážela, stěhovala, čistila, utěšovala a hladila slovem i úsměvem. Ochotu a nasazení si přinesla i do diecézní Charity, kde měla od roku 2008 na starosti metodické vedení oblastních charitních pracovišť.

Diecéze Plzeň

Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň

Emeritní plzeňský biskup, který stál 23 let v čele tamní diecéze, založil roku 1993 Diecézní charitu Plzeň. Jako sídelní biskup podporoval postupné budování sítě a byl tím, kdo nesl společně s vedením Charity tíhu mnoha rozhodnutí při vytváření týmu lidí ve službě a rozvoji dobrovolného i profesionálního charitního díla. Napomáhal Charitě při získávání zdrojů, roku 2001 pomohl otevřít úspěšnou Tříkrálovou sbírku v diecézi a podporoval také darování objektů farností pro zajištění sociálních služeb Charity.           

Arcidiecéze Praha

Mgr. Eva Hradečná, metodička sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

V Arcidiecézní charitě Praha pracuje Eva Hradečná 22 let. Svou profesní dráhu věnovala zvyšování kvality sociálních služeb. Její zásluhou mají vysokou kvalitu nejen charitní sociální služby, ale jako inspektorka kvality ministerstva práce a sociálních věcí se podílí na zlepšování úrovně celého sektoru sociálních služeb u nás.

Česká katolická charita

Pavel Přikryl, údržbář v Domově sv. Kříže v Kroměříži

V Domově sv. Kříže pracuje už od roku 1993. Dovede vše opravit, stará se, aby bylo teplo, světlo, tekla voda, mohlo se vařit, zkrátka aby vše klapalo. Spolupracovníci oceňují jeho ochotu, nasazení, pečlivost a klidný přístup i při řešení složitých situací a problémů. Ve volném čase pomáhá při akcích pořádaných domovem, doprovází klienty nebo připravuje grilování či táboráky.

Řeckokatolická charita

Bc. Oleh Kuzyk, dobrovolník

Jako dobrovolník v Řeckokatolické charitě pracuje víc než šest let s dětmi a mládeží z rodin cizinců. Stará se o jejich volnočasové aktivity zaměřené na duchovní a kulturní rozvoj, je vstřícný, obětavý, za každých okolností pozitivně smýšlející. Mají ho rádi děti i rodiče. Aktivně se účastní Tříkrálové sbírky a je spoluzakladatelem a aktivním členem křesťanského mládežnického spolku KOVČEG při řeckokatolické farnosti u Sv. Klimenta v Praze.

Charita Česká republika

Ing. Tea Tihounová, in memoriam, zakladatelka a vedoucí mise v Zambii

Když Tea v roce 2013 nastoupila do služeb Charity, stála před výzvou vybudovat v jihoafrické Zambii od základů misi s posláním pomáhat lidem v nouzi a šířit milosrdnou lásku. Svěřeného úkolu se chopila s elánem sobě vlastním. Díky ní dnes v zemi pracuje největší charitní zahraniční mise, která zaměstnává přes 200 lidí v pěti provinciích a zlepšuje životy tisíců chudých Afričanů, Zambijců i těch, kteří uprchli před násilím ze sousedního Konga. Tea svůj zápal pro věc dokázala přenést i na druhé a své úspěchy vždy prezentovala jako společné výsledky kolektivu. Loni v listopadu si Bůh Teu povolal k sobě, ale její odkaz je živý a ona zůstává naším vzorem a inspirací. Cenu převezme Teina maminka, paní Jaroslava Zabloudilová.

Zdroj informací: (Charita.cz)

83176Foto: Lubomír Kotek, Člověk a víra