Ceny Charity ČR za rok 2017 byly předány

Jana Michálková 1.listopadu 2017

V pražském Obecním domě se v úterý 31. října 2017 rozdávaly Ceny Charity ČR. Za Diecézní charitu Litoměřice byla letos oceněna Drahomíra Hartmanová, pečovatelka a zástupkyně ředitelky Oblastní charity Česká Kamenice.

Drahomíra Hartmanová pracuje v Oblastní charitě Česká Kamenice jako pracovnice v sociálních službách již od roku 2006. Pracuje s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, kterým pomáhá zejména v oblasti finanční gramotnosti. Svoji práci vykonává s vlídným humorem. Každoročně se také účastní Tříkrálové sbírky a Národní potravinové sbírky.

Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Cena Charity ČR je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa. Od roku 2012 navrhuje svého kandidáta také Řeckokatolická charita.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.