Ceny NPÚ za nejvydařenější počiny roku 2013 byly předány

Jana Michálková, s využitím TZ NPÚ 30.září 2014

Ceny NPÚ za nejvydařenější počiny roku 2013 byly předányNárodní památkový ústav ocenil nejvydařenější počiny za rok 2013. Na Ceny NPÚ, udělované letos poprvé, byly nominovány i tři z památek z litoměřické diecéze. Ocenění ale nakonec nezískaly.

 

Ocenění, udělená ve čtyřech kategoriích - obnova památky, restaurování (6 nominací), objev, nález roku (3 nominace), prezentace hodnot (7 nominací) a záchrana a obnova památky (10 nominací) - letos poprvé vyzdvihla jak vzorové počiny v památkové péči, tak ty, kteří se na nich podíleli. Za každý kraj byly odbornými regionálními pracovišti NPÚ nominovány dvě realizace či činnosti související s památkovou péčí, které lze označit za mimořádně vydařené. Vítězové krajských kol, představující vesměs inspirativní počiny péče o památky a kulturní dědictví vůbec, se automaticky nominovali do kola celostátního, v němž poté odborná komise složená z odborníků Národního památkového ústavu, Muzea hlavního města Prahy a Západočeské univerzity vybírala a následně navrhla generální ředitelce NPÚ k ocenění počiny a projekty, jež považuje v rámci České republiky za nejlepší.

 

Ze seznamu nominovaných na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro:

v kategorii Obnova památky, restaurování: Areál Lorety v Rumburku (nominováni byli: Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk, Mgr. Klára Mágrová),

v kategorii Objev, nález roku: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech (nominován byl: ak. mal. Václav Potůček, restaurátor),

v kategorii Záchrana a obnova památky: Hlavní oltář v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz (nominováni byli: J. M. can. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště in memoriam a ak. mal. Alena Moravcová)

 

Jako inspirativní příklady přístupu k památkové péči byly oceněny a prvními nositeli Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro se staly obnova kostela sv. Kateřiny v Křižovatce na Karlovarsku, nález systému původních výpustí rybníku Jordán v Táboře, aktivity ve prospěch záchrany souboru kostelů na Broumovsku a zachování unikátního historického inventáře v části vily na Vinohradech obývané Karlem Čapkem. Ocenění za celoživotní dílo získal in memoriam profesor Tomáš Durdík. Ceny byly slavnostně předány v úterý 23. září v 15 hodin na státním zámku v Nebílovech.

 

Celou zprávu a bližší informace o projektu naleznete zde.

 

Cena

Medaile Patrimonium pro futuro. Zdroj: www.npu.cz