Červená středa - #RedWednesday 2019

Milena Davídková 27.listopadu 2019

84970Středa 27. listopadu 2019 - den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro víru. 
Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday!

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě - mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo.

Jak se lze zapojit?

  • uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
  • zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
  • přečíst texty informující o tomto tématu, ad.
  • zapálit svíčky při setkání či v průvodu
  • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad. 

Materiály ke stažení a inspirace jak se zapojit budou postupně dostupné na tomto odkazu a na Facebooku Červené středy.

Napište nám o akci, kterou chystáte do formuláře ZDE.

Místa, kde se pořádá aktivita k Červené středě, budou zobrazována na interaktivní mapě ČR.

Budeme rádi, když nám poté zašlete fotografie a informace z vaší akce, které rádi zveřejníme také na webových stránkách litoměřické diecéze. 


Kontakty koordinátorů:

Mgr. Irena Karlová (koordinátorka akce), Česká biskupská konference - karlova@cirkev.cz, mobil: 733 741 170

ThDr. Petr Jan Vinš, Ekumenická rada církví v ČR - erc@ekumenickarada.cz

JUDr. Tomáš Kraus, Federace židovských obcí v ČR - tomas.kraus@fzo.cz

www.facebook.com/cervenastreda

www.cervenastreda.cz


Informace o iniciativě

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá především nizozemská mateřská organizace Kirche in Not). První ročník proběhl v roce 2016.

Např. v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.

Iniciativa Červená středa - Red Wednesday se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Soubory ke stažení: 

Leták 1

Leták 2

85029Zdroj: www.cervenastreda.cz