Červená středa - #RedWednesday se letos uskuteční 24. listopadu

Milena Davídková 16.listopadu 2021

Mezinárodní iniciativa Červená středa se v České republice uskuteční 24. listopadu již počtvrté

Co je Červená středa - #RED WEDNESDAY?

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.
Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not).

CO JE SMYSLEM?

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo.

JAK SE LZE ZAPOJIT?

Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci – jako instituce, společenství či jednotlivec.

  • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.
  • uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované
  • zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
  • zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci
  • přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
  • přispět na benefiční koncert Červené středy
  • sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday

 

JAK TO ZAČALO?

První ročník proběhl v roce 2016. Už v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.
V České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo ca 25 objektů, v roce 2019 to bylo už 80 institucí a v roce 2020 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnilo přes 100 farností, sborů, obcí, veřejných institucí ad.

Přihlaste svou akci jako organizátor na: www.cervenastreda.cz/prihlaste-svou-akci

P
odělte se s námi o své fotografie, rádi je přidáme také do diecézní fotogalerie a na FB. 
Fotografie je možné posílat na tento e-mail

Interaktivní mapa přihlášených míst: 
www.cervenastreda.cz/mapa-akci

Více informací o celé akci najdete na stránce: www.cervenastreda.cz

161055