Červená středa - #RedWednesday v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 26.listopadu 2020

Ve středu 25. listopadu 2020 proběhl již 3. ročník „Červené středy“ - připomínky lidí pronásledovaných pro víru. V rámci této akce bývají objekty, které se k této připomínce hlásí, nasvícené červeným světlem. V litoměřické diecéze se i letos k Červené středě přidala řada církevních objektů. V galerii jsou některé z nich.

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

Litoměřice, kostel Všech svatých 


Foto: Martin Davídek a Monika Marková 


Sutom, kostel sv. Petra a Pavla

Foto: Dominik Faustus


Boreč, kaple Největější Trojice a Panny Marie

Foto: Dominik Faustus