Červená středa v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 23.listopadu 2022

Ve středu 23. listopadu 2022 se připojila také litoměřická diecéze k tzv. “Červené středě” - modlitbám a solidaritě ke všem, kdo jsou pronásledováni pro svou víru. Např. v Litoměřicích, po skončení mše svaté v červeně nasvětleném děkanském kostele, vyšel průvod k mariánskému sloupu, kde se přítomní pomodlili za ty, kdo pro svou víru trpí. Podobným způsobem tomu bylo i na řadě dalších míst.

Kostel Všech svatých a mariánský sloup, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus1


Katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Foto: Antonín Fegyveres, Martin Davídek


Kaple Nejsvětější Trojice a Panny Marie, Boreč u Lovosic

Foto: Dominik Faustus